Werkwijze: Met vertrouwen verbouwen.

U treft hier mijn beeld aan van de werkwijze met mijn klanten.

 1. Algemeen
 2. De eerste contacten
 3. De fase van serieuze interesse
 4. De offerte voor aangenomen werk
 5. De offerte voor het werken op basis van regie
 6. Van offerte naar opdracht
 7. De uitvoering
 8. Oplevering en financiële afwikkeling


Algemeen

Een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede werkwijze is een goede communicatie!
Bij voorkeur schriftelijk vastgelegd zodat duidelijk is wat afgesproken is en, net zo belangrijk, wat nog afgesproken moet worden!

Het is een bekend spreekwoord: een goede voorbereiding is het halve werk - het mag ouderwets klinken, maar ik ben hier een groot voorstander van. In de samenwerking kunnen mijn klanten daarom erop vertrouwen dat alle relevante zaken duidelijk vastgelegd worden, in hoofdlijnen en in details, waar mogelijk onderbouwd door foto's en tekeningen zodat we weten waaraan we beginnen.


De eerste contacten

Deze zullen vermoedelijk plaatsvinden via email, telefoon, door bemiddeling van een makelaarskantoor of door mond-tot-mondreclame.


De fase van serieuze interesse

Ik ga ervan uit dat er in deze fase een aantal gesprekken plaatsvinden.

Te denken valt aan:
 • een gesprek over de vraag van de klant
  • wat
  • waarom
  • hoe (er leiden meer wegen naar Rome)
  • wanneer
  • het beschikbare budget
 • een gesprek over de uitwerking van de vraag en een voorstel in grote lijnen
 • een gesprek over de details, o.a. materiaalkeuze, wanneer wat, wie doet wat, etc.

En dat alles zonder onduidelijkheden en ergens omheen draaien, maar weten waar men aan toe is.
Dat is: Met vertrouwen verbouwen!


De offerte voor aangenomen werk

De offerte behelst uiteraard de financiële zaken maar ook de planning, het tijdschema en een betalingsregeling. In de offerte worden alle relevante zaken zo nodig in detail genoemd.
In het financiële overzicht kunnen stelposten opgenomen worden voor materialen en zaken die tijdens het werk nog bepaald moeten worden.


De offerte voor het werken op basis van regie

Het is ook denkbaar dat, gezien de aard van het werk, er een afspraak wordt gemaakt om te werken op urenbasis en op basis van de werkelijk gebruikte materialen: m.a.w. op regie werken. Het spreekt voor zich dat er ook in dit geval goede afspraken vastgelegd worden.


Van offerte naar opdracht

Deze fase betekent dat de klant een handtekening voor akkoord zet onder de offerte en daarmee de opdracht bevestigt.


De uitvoering

Wanneer de offerte akkoord is kunnen de afspraken uitgevoerd worden volgens de planning. Het is in dit stadium belangrijk om een communicatieplan af te spreken: dus wanneer contact, hoe, via email, mobiel, foto's, ter plaatse, tussentijdse voortgangsrapportage, financiële rapportage, etc., etc.


Oplevering en financiële afwikkeling

Wanneer het werk klaar is volgt een oplevering, een controle of de werkzaamheden inderdaad zijn uitgevoerd conform de opdracht. Eventuele meer- en minderwerkzaamheden kunnen in deze fase vastgesteld worden. Hierna volgt een overzicht van de financiële kant, het bedrag van de opdracht, reeds betaalde voorschotten, verrekening van meer- en minderwerk, verrekening stelposten, etc.